Image1

Bezpośrednia fizyczna ochrona obiektów

Drukuj PDF

Zapewnienie bezpieczeństwa chronionego obiektu, strzeżenie powierzonego mienia, kontrolowanie ruchu osób i pojazdów.

Formy realizacji zadań ochrony:

  • Stałe przebywanie i czuwanie w powierzonych do ochrony obiektach, odpieranie bezprawnych, bezpośrednich i rzeczywistych zamachów na ochraniane mienie, a także ratowanie chronionego mienia w przypadku klęsk żywiołowych lub zamachów podejmowanych przez osoby trzecie.

Służba ochrony obiektu wzmocniona jest przez Grupę Interwencyjną oraz wyposażona jest w środki łączności radiowej.