Image1

Monitoring pożarowy

Drukuj PDF

W 2011 roku uruchomiliśmy stację odbiorczą monitoringu pożarowego i uzyskaliśmy uprawnienia jako operatora do świadczenia usług monitoringu pożarowego.

Istota  monitoringu pożarowego polega na automatycznym przekazywaniu sygnałów alarmowych  z systemów sygnalizacji pożarowej zainstalowanych w dozorowanych obiektach wprost do stanowisk kierowania PSP. Dzięki temu minimalizowany jest czas powiadamiania o zagrożeniach. Zastosowanie odpowiednich procedur postępowania i nadzoru przez firmę monitorującą pozwala jednocześnie zminimalizować liczbę fałszywych alarmów.

Do  budowy sieci monitoringu wykorzystany został system NOMA 2000 opracowany i stale rozwijany przez firmę Noma 2. Dla zapewnienia dużej niezawodności powiadamiania o zdarzeniach sygnały alarmowe są zawsze przesyłane równocześnie i niezależnie dwoma łączami: radiowymi i telefonicznymi. Na stanowiskach kierowania PSP zainstalowane są urządzenia odbiorcze i systemy komputerowe firmy Noma 2.

Urządzenia stosowane w systemie monitoringu pożarowego posiadają odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia Centrum Naukowo-Badawczego ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie k/Otwocka.