Image1

Ochrona elektroniczna obiektów

Drukuj PDF

LEX-CRIMEN jest właścicielem czterech sieci monitorowania sygnałów alarmowych.

System monitoringu VISONIC RC 4000 najnowszej generacji 2007 w Koszalinie, Białogardzie, Kołobrzegu i Sławnie umożliwia zbieranie informacji o zagrożeniach: drogą radiową, łączami telefonii przewodowej oraz telefonii komórkowej GSM oraz GPRS. System ten posiada wszelkie świadectwa i homologacje do pracy w publicznych sferach życia.

System  składa się z trzech elementów:

  • sygnalizacja alarmowa w obiekcie zwana systemem lokalnym,
  • urządzenia nadawcze tzw. komunikatory, kierujące sygnały z obiektu do Alarmowego Centrum Odbiorczego, jedną bądź kilkoma drogami przekazu,
  • urządzenie odbiorcze - ACO VISONIC RC 4000.

Agencja ma Centra Dyspozytorskie w Koszalinie, Białogardzie, Kołobrzegu i Sławnie. Nadto w Mielnie, Polanowie i Karlinie stacjonują patrole zmotoryzowane.

Operator – dyżurny Alarmowego Centrum Odbiorczego posiada do dyspozycji oznakowane samochody patrolowe z umundurowaną i uzbrojoną Grupą Interwencyjną. Na sygnał ALARM z obiektu kieruje on natychmiast patrol na miejsce zdarzenia oraz powiadamia dyżurnego Komendy Policji, Służby Ratownicze i właściciela.