Image1

Power G

Drukuj PDF

PowerG - zapomnij wszystko co wiesz o bezprzewodowych systemach alarmowych

Komunikacja bezprzewodowa jest częścią naszego codziennego życia, jest wszędzie gdzie się pojawiamy i wpływa na nas na wiele sposobów. Korzystanie z bezprzewodowych systemów łączności rośnie w tempie wykładniczym. Użytkownicy wykorzystując technologie bezprzewodową, docenili jej wydajność i wygodę stosowania. W systemach alarmowych sytuacja jest bardzo podobna. Przejście od przewodowych do bezprzewodowych systemów alarmowych postępuje z roku na rok. Docenia je zarówno ciągle zwiększające się grono użytkowników, jak i kolejne agencje ochrony skłaniające się ku szybkiej, prostej instalacji oraz zdalnej obsłudze technicznej.

180511visonic1

Nieustannie narastające tempo wdrażania technologii bezprzewodowej, powoduje coraz większe zagęszczenie przesyłu danych w kanałach komunikacji. Nie bez znaczenia jest także zwiększająca się ilość nadajników nadających na tych samych częstotliwościach. W rezultacie, wydajność bezprzewodowych systemów bezpieczeństwa może być zmniejszona ze względu na kolizje sygnałów, zakłócenia wywołane przez warunki na obiekcie oraz blokadę poszczególnych kanałów radiowych. Jeszcze 10 lat temu nie musieliśmy się o to tak bardzo martwić. Obecnie musimy wdrożyć technologie, które przez kolejną dekadę pozwolą na swobodę rozbudowy i bezpieczne użytkowanie bezprzewodowych systemów bezpieczeństwa. Normy bezpieczeństwa są coraz bardziej rygorystyczne. Odporność na zakłócenia oraz pewność dotarcia sygnału radiowego do odbiornika to dzisiaj priorytetowe zagadnienia. Ważnym jest także zwiększenie poziomu szyfrowania danych, które mogłyby być istotnym źródłem informacji dla potencjalnego włamywacza.

power-max01

Firma Visonic od wielu lat udoskonala bezprzewodowe systemy alarmowe, opracowując kolejne technologie przesyłu informacji, ochrony sygnału, detekcji sygnałów alarmowych. Już niedługo na rynek Polski zostaną wprowadzone urządzenia wykorzystujące najnowszą technologię PowerG. Stanie się ona nowym punktem odniesienia dla kolejnych generacji urządzeń bezprzewodowych. Nowym punktem widzenia w ich pracy i zastosowaniach.

180511visonic3

PowerG wykorzystuje rozwiązania pierwotnie zaprojektowane dla zastosowań wojskowych. Jest to między innymi Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS) czyli w bezpośrednim tłumaczeniu: skakanie sygnału po częstotliwościach w kolejnych odstępach czasu. Mechanizm FHSS umożliwia jednoczesną pracę wielu urządzeń w tym samym paśmie częstotliwości. W tym samym czasie, zarówno nadajnik jak i odbiornik, zmieniają w określonych cyklach częstotliwość nośną. Zapewnia to równomierne rozłożenie sygnału i uodparnia system na próby zakłócenia. FHSS wywodzi się z wojskowej technologii radiowej, która zastosowana została w latach 50 w radiowym sterowaniu torped. Zasadę działania FHSS możemy przyrównać do jazdy samochodem wielopasmową autostradą: jeżeli jeden lub kilka pasów zostanie zablokowanych przez korek, wypadek lub roboty drogowe, zmieniamy pas ruchu na dostępny i kontynuujemy podróż. Bez żadnych zakłóceń, bez opóźnień. Dzięki FHSS technologia PowerG z sukcesem walczy z niezamierzonymi i zamierzonymi zakłóceniami. Pozwala na stosowanie urządzeń radiowych tam, gdzie kiedyś było to wykluczone.

visiosonic-obr

Time Division Multiple Access (TDMA) jest to technologia, która umożliwia przyznawanie dostępu do kanału wielu użytkownikom. Kanał transmisji podzielony jest w czasie na wiele szczelin czasowych, które to zostają odpowiednio przydzielone dla każdego z użytkowników. Pozwala to na bezkolizyjne korzystanie z danego kanału. Wśród zalet TDMA możemy wymienić:

  • dynamiczny przydział pasma,
  • oszczędność baterii urządzenia, które znając czas kolejnej transmisji może lepiej gospodarować poborem prądu,
  • zmniejszenie nadmiarowości transmisji poszczególnych sygnałów.


Z technologii TDMA korzystają m.in. takie standardy jak: GSM, UMTS, WIMAX, Bluetooth oraz TETRA. Możemy go porównać do spotkania wielu osób, które w tym samym czasie chcą coś przekazać jednemu słuchaczowi. Niezsynchronizowana komunikacja utrudnia dotarcie przekazu do odbiorcy. Korzystanie z TDMA pozwala na wprowadzenie określonego z góry porządku transmisji, gdzie jeden nadawca mówi a pozostali milczą. Sprawia to, że informacja dotrze do odbiorcy w pełni zrozumiała i przy wykorzystaniu mniejszych zasobów.

Szyfrowanie Advanced Encryption Standard (AES) to kolejna technologia wykorzystywana w PowerG. Algorytm szyfrowania wymyślony został w 1997 roku i nazwany roboczo Rijndael. Twórcami AES są Vincent Rijmen i Joan Daemen. Jest to symetryczny szyfr blokowy, bazujący na permutacji macierzowej czyli zamianie kolumn i wierszy. Wykorzystuje on 128 bitowe bloki wejściowe a długość klucza może być 128 bitowa (10 rund szyfrujących), 192 bitowa (12 rund szyfrujących) i 256 bitowa (14 rund szyfrujących). Szyfrowanie AES jest powszechnie stosowane w sieciach WiFi czy połączeniach Virtual Private Network (VPN) . Dzięki firmie Visonic, wykorzystywane będzie także w bezprzewodowych systemach bezpieczeństwa. W sieciach opartych na technologii PowerG, urządzenia korzystały będą z szyfrowania 128 bitowego. Każdy z nadajników/odbiorników będzie znał sekretny klucz szyfrujący, pozwalający na bezpieczne przekazanie lub odbiór informacji. Dzięki temu przechwycenie sygnału w jego zaszyfrowanej formie będzie dla potencjalnego włamywacza kompletnie bezużyteczne.

180511visonic2

Korzyści, jakie przyniesie branży zabezpieczeń PowerG są przełomowe. Połączenie technologii FHSS, zsynchronizowanej komunikacji TDMA oraz szyfrowania AES, spowoduje wprowadzenie na rynek całkowicie nowych, wysoce bezpiecznych i elastycznych systemów bezprzewodowych. Do głównych zalet PowerG możemy zaliczyć:

  • energooszczędność i „inteligencja” urządzeń – każde urządzenie stale mierzy jakość komunikacji i automatycznie ustawia pobór energii tak, aby zapewnić niezawodną łączność z odbiornikiem. Pełna, zsynchronizowana, dwukierunkowa komunikacja dba o minimalną zajętość kanału. Żywotność baterii w urządzeniach pracujących w technologii PowerG dochodzić będzie do 8 lat. Visonic udoskonalając swoje produkty, pamięta o ekologii i środowisku, w którym żyjemy.
  • bezpieczeństwo przesyłu informacji – szyfrowanie AES maksymalnie utrudnia niepowołanym osobom podsłuchanie i zastąpienie oryginalnej informacji swoją kopią. Pozwala to na dostosowanie się do coraz wyższych norm bezpieczeństwa.
  • niezawodność łącza radiowego i jego zasięg – sygnały dynamicznie zmieniające kanały mają dużo większą szanse na pokonanie coraz liczniejszych zakłóceń i większych odległości. Umożliwia to zastosowanie systemów radiowych w większych, przemysłowych obiektach o większym stopniu rozproszenia. W instalacjach, gdzie standardowe rozwiązania bezprzewodowe, okazują się niewystarczające.
  • większa przepustowość dla nowych zastosowań – PowerG został zaprojektowany do obsługi znacznie wyższej przepustowości, umożliwiając sieci przesyłanie dużych ilości danych. To zapewnia infrastrukturę dla przyszłych rozwiązań, takich jak transmisja audio i video.
  • zapewnienie dwukierunkowej łączności z urządzeniami – zdalny uplink i downlink danych to znakomite narzędzie dla instalatorów. Mając dostęp do centrali alarmowej, możemy zdalnie zmienić charakter pracy poszczególnych czujników, pilotów i innych urządzeń peryferyjnych. Dodatkowe narzędzie, jakim jest serwer IPMP, pozwala na zdalne serwisowanie urządzeń, dodawanie lub usuwanie czujek, pełną diagnostykę w trybie on-line. Warunki na obiektach mogą zmieniać się dość dynamicznie, zdalny dostęp pozwala na ciągły monitoring pracy zainstalowanych urządzeń i ingerencję w system według potrzeb.
  • dodatkowe funkcje dla użytkowników – w najbliższej przyszłości PowerG umożliwi między innymi wideo weryfikację stanu systemu, dynamiczny przydział zasobów systemu zależnie od preferencji użytkownika czy elastyczną rozbudowę o nowe dwukierunkowe urządzenia.


PowerG to nowe spojrzenie na systemy bezprzewodowe To zaimplementowanie najlepszych cech systemu przewodowego z jednoczesną eliminacją jego wad. To wykorzystanie wielu nowoczesnych, zaawansowanych technologii w kolejnej generacji bezprzewodowych systemów alarmowych.