Projektowanie systemów ochrony mienia

Drukuj

Specjaliści Działu Technicznego LEX CRIMEN są przygotowani do projektowania, kosztorysowania, budowy i konserwacji różnorodnych systemów technicznej ochrony mienia, w tym systemów:

i innych według potrzeb Klientów. Wszystkie systemy wykonywane są zgodnie z Polską Normą i obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i Prawa Energetycznego.

Nasze systemy sygnalizacji zagrożeń przygotowane są do integracji w ramach systemów zarządzania bezpieczeństwem.

Dział Techniczny LEX CRIMEN zatrudnia wykwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia (Dz. U. 1997, Nr 114, poz. 740 z późniejszymi zmianami).
Kwalifikacje pracowników Działu Technicznego LEX CRIMEN są potwierdzone certyfikatami przyznawanymi przez producentów urządzeń (SATEL, VISONIC, SIEMENS, MIWI URMET i in.) oraz organizacje branżowe (TECHOM, POLALARM).