Usługi konwojowe i inkaso

Drukuj

Konwojowanie wartości na terenie Polski realizujemy zgodnie z warunkami i zasadami określonymi ustawą o ochronie osób i mienia oraz rozporządzeniem MSWiA

z 14 października 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców.

Zadania konwoju:

Środki transportu:

Posiadamy bankowóz i samochody przystosowane do przewozu gotówki. Pojazdy wyposażone są w radiostację UKF.